Dotacja

01.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu pt.”Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych” w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Przedmiotem zamówienia jest system informatyczny wraz ze sprzętem. Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdą Państwo w pliku do pobrania.

14.08.2017r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wyniku postępowania ofertowego z dnia 01.08.2017r. na zakup systemu informatycznego wraz ze sprzętem, przeprowadzonego w związku z realizacją projektu pt. ”Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych” w ramach Osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Wynik postępowania:
Niniejszym informujemy, iż w wyniku ww. postępowania ofertowego, wybrano ofertę „ABEKS” Piotr Potok.