DOTACJE

AENET.PL S.C. K.DYMARCZYK, D.ŁUSZCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy, dzięki wdrożeniu technologii informacyjno-komunikacyjnych

CELE PROJEKTU:

Głównym motywem angażowania się naszej firmy w realizację niniejszego przedsięwzięcia, są cele, jakie w wyniku jego realizacji będziemy mogli osiągnąć. Poza przedstawionymi powyżej fundamentalnymi problemami (wzrost konkurencyjności, nowoczesności, implementacja innowacji technologicznej i nietechnologicznych, rozwój własny oraz otoczenia) jakim chcemy wyjść naprzeciw, dzięki inwestycji, osiągniemy dodatkowe efekty, w postaci:

– zwiększenia zdolności sprzedaży, poprzez wzbogacenie infrastruktury technologiczno-technicznej firmy

– zwiększenia asortymentu oferowanych produktów

– podniesienia wydajności i efektywności pracy, prowadzące do zmniejszenia kosztów, dzięki automatyzacji procesów,

digitalizacji treści, elektronicznej wymianie danych w procesach: realizacja zamówień, realizacja zamówień od dostawców, przyjęcie towaru na magazyn, rozrachunki, windykacja, reklamacje

– zwiększenia udziału na dotychczasowych rynkach

– wejście na nowe rynki zbytu (krajowe, międzynarodowe)

– zwiększenia (poprawy) elastyczności działania

– obniżki materiałochłonności i energochłonności działalności

– zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko

– skrócenia czasu reakcji na potrzeby klientów

– lepszego dostosowania się do zmiennych potrzeb rynku

– zwiększenia zatrudnienia, a także kompetencji pracowników, w tym również aktywizacja osób niepełnosprawnych.

PLANOWANE EFEKTY:

W ramach inwestycji, firma zmieni zasadniczo procesy w obszarze działalności handlowej, jaką prowadzi, implementując innowację procesową, zwiększy moce sprzedażowe, poprzez rozbudowanie oferowanej gamy produktów, przekształci wewnętrzną organizację oraz wprowadzi nowe kierunki marketingowe, sięgając po innowacje nietechnologiczne. W wyniku projektu firma wkroczy na nowe rynki zbytu, powiększając grono klientów, zwiększy przychody, zatrudnienie, a zmniejszy koszty działalności. Efekty te będą możliwe dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, typu B2E, B2B oraz B2C. Rezultaty będą bezpośrednio współgrać z częścią wskaźnikową projektu, wpływając na: prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, wkroczenie do grona przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, zaangażowanie środków prywatnych, uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Projekt ukierunkowany jest na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

375 648,84

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

133 312,23