DOTACJE – WCZEŚNIEJSZE

aaaaProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

8. Oś Priorytetow:
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Tytuł projektu:
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w powiecie
pajęczańskim.

Beneficjent:
AENET.PL S.C. Krzysztof Dymarczyk, Daniel Łuszcz

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.wwpe.gov.pl oraz www.poig.gov.pl